The Thereafter Advertising Tax-Avoidance - Look For The Blondy Label.

Fobier

Visste du att det finns något som heter hippopotomonstrosesquippedaliofobi? Hade aldrig hört tals om det förut men när jag slog på långa ord på nätet så upptäckte jag ordet som kan vara ganska svårt att uttala: Hippopotomonstrosesquippedaliofobi. Det skall tydligen handla om fobi eller skräck mot långa ord! Ord och uttryck som till exempel hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall skulle mycket väl kunna hamna under hippopotomonstrosesquippedaliofobi eller?