The Thereafter Advertising Tax-Avoidance - Look For The Blondy Label.

industrisanering

Ordet industrisanering kan ha olika laddning beroende på vem som använder det och vad som åsyftas. När jag hör ordet tänker jag på miljöskandaler såsom den i Teckomatorp, som fortfarande inte är, och förmodligen aldrig blir, färdigsanerad. Vilka tider det var när man bara trodde man kunde gräva ner vad för sorts skit som helst och hoppas att det skulle försvinna bara för att ingen tittade på det. Det är ungefär på samma nivå som när ett litet barn håller för sina egna ögon i tron att omvärlden inte kan se det just då. Inskränkt tänkande, och vilka konsekvenser!